Servei de neteja d’avions

text icon

Neteja Personalitzada

Duració segons servei
Els serveis de neteja i desinfecció que oferim per a aquests vehicles, són totalment personalitzats.

  • Manteniment (dia, tarda i nit)
  • Neteja màxima
  • Desinfecció mitjançant ozó
Tots els objectes, coses, que estiguin a l’interior de el vehicle seran dipositats en una bossa industrial, que se’ls lliurés un cop acabat el servei.

Neteja d'Automòbils

Neteja de Camions

Limpieza de Autocares

Neteja de Trens

Neteja d'Avions

Neteja i desinfecció de tot tipus de vehicles. Nos i pregunti sense compromís